პ/გ - ,,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის’’გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2017 წლის 4 ივლისს 15:00 საათზე ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. 37ა -ში ვერის ბაღის ტერიტორიაზე განთავსებულ ,,ჭადრაკის სასახლეში’’ გაიმართება პ/გ - ,,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის’’ N4 რიგგარეშე ყრილობა.

ყრილობის დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1. ანგარიში პარტიის თავმჯდომარის, სამდივნოს და სარევიზიო კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;

2. პარტიის წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ;

3. პარტიის წესდების ახალი რედაქციის შესაბამისად პარტიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

4. პარტიის წესდების ახალი რედაქციის შესაბამისად პარტიის გენერალური მდივნის არჩევის შესახებ;

5. პარტიის წესდების ახალი რედაქციის შესაბამისად პარტიის პოლიტიკური საბჭოს არჩევის შესახებ;

6. პარტიის წესდების ახალი რედაქციის შესაბამისად სარევიზიო კომისიის არჩევის შესახებ;

7. პარტიის წესდების ახალი რედაქციის ძალაში შესვლამდე პარტიის თავმჯდომარის, გენერალური მდივნის, სამდივნოს და სარევიზიო კომისიის უფლებამოსილების შესახებ.
პ/გ - ,,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის’’ სამდივნოს აპარატი
02.06.2017 წ.